Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, İstanbul Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.